Chính sách giao hàng toàn quốc và biểu phí vật tư lắp đặt

 

 

STT

Tên hàng

ĐVT

SL

Đơn giá

Đơn giá

Đi Nổi

Đi Âm

1

Nhân công lắp máy 1hp- 1.5 hp

Bộ

01

250.000

300.000

2

Nhân công lắp máy 1hp- 1.5 hp ( Chung Cư )

Bộ

01

250.000

300.000

3

Nhân công lắp máy 2.0hp- 2.5 hp

Bộ

01

300.000

350.000

4

Nhân công lắp máy 1hp- 1.5 hp ( Chung Cư )

Bộ

01

300.000

350.000

5

Nhân công lắp máy 2.0hp- 5.0 hp âm trần

Bộ

01

800.000

800.000

6

Nhân công lắp đặt máy tắm nóng trực tiếp

Cái

01

150.000

 

7

Nhân công lắp đặt máy tắm nóng gián tiếp

Cái

01

170.000

 

8

Ống đồng 0.7mm, thái lan, máy 1.0hp – 2.0hp

M

01

150.000

200.000

9

Ống đồng 0.7mm, thái lan, máy 2.0hp – 2.5hp

M

01

190.000

250.000

10

Ống đồng 0.7mm, thái lan, máy 3.0hp –5.0hp

M

01

280.000

300.000

11

Dây diện CV 1.5

M

01

7.000

 

12

Dây diện CV 2.5

M

01

9.000

 

13

CB + hộp Panasonic

Cái

01

75.000

 

14

Eke treo tường máy 1.0hp – 1.5hp

Cặp

01

110.000

 

15

Eke treo tường máy 2.0hp – 2.5hp

Cặp

01

140.000

 

16

Vệ sinh máy lạnh

Bộ

01

200.000

 

17

Công tháo máy cũ

Bộ

01

150.000

 

18

Vật tư phu

Bộ

01

50.000

 

19

Đục sửa ống âm

Bộ

01

80.000

 

20

Gas 22

Kg

01

380.000

 

21

Gas 32, 410

Kg

01

530.000

 

Các bài khác